U Sali Policijske uprave Lukavac, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održana interaktivna inhouse obuka na temu Primjena Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

 

Svrha obuke je unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika Općine Lukavac u postupku primjene Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Na ovaj način, ADS FBiH zajedno sa trenerima specijaliziranim za određenu oblast obučava državne službenike i namještenike.

Napominjemo da je Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH na zahtjev Općine Lukavac a u kontinuiranoj koordinaciji ADS FBiH i Stručne službe Općinskog načelnika već organizirala dvije inhouse obuke u Općini Lukavac i to na temu Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetima.

Komentari