Amfiteatar Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bio je mali da primi brojne kolege, studente, saradnike, prijatelje, ali i članove porodice Rijada Šišića, kojem je, nakon što je od posljedice strujnog udara izgubio život, održana komemoracija.

Govornici su se sa neskrivenim emocijama, tugom zbog gubitka i riječima saučešća, oprostili od ovoga mladoga i uspješnoga profesora, naučnoga radnika, ali i umjetnika i stvaraoca, dobroga kolege i prijatelja, no prije svega sina, oca, brata i supruga.

Profesor Damir Zenunović pročitao je njegovu bogatu biografiju, profesor Edin Delić govorio je o impresivnoj karijeri kojoj je svjedočio još od Rijadovih studentskih dana, zajedničkim studijskim putovanjima, druženjima i saradnji, dekan i profesor Kemal Turkić je govorio o gubitku za ovaj kolektiv, akademsku zajednicu i nauku uopšte, čemu svjedoče i brojni telegrami saučešća sa svih strana svijeta, a što je u obraćanju potvrdila i rektorica Univerziteta u Tuzli profesorica Nermina Hadžigrahić, kao i kolega sa Univerziteta u Banjaluci. U ime članova benda Crni Dani Cerna, sa kojima je nastupao i tragične noći 9. novembra u Hadžićima, oprostio se Samir Zahirović, a njegov značaj za kulturu i umjetnost potcrtao je i glumac Irfan Kasumović.

Posebne emocije izazvalo je obraćanje Rijadove supruge Selme sa kojom ima sina Afana, koja se zahvalila svima koji su Rijada voljeli, bili mu bliski i iskazivali mu poštovanje za života, ali i nakon smrti.

Podsjećamo, dr. sci. Rijad Šišić, vanredni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, preminuo je usljed udara električne energije tokom montiranja muzičkog instrumenta. Rođen je 17. aprila 1975. godine u Gračanici.

Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a Rudarsko-geološki fakultet upisao je školske 1994./95. godine.

Još kao student počeo se zanimati i baviti naučno-istraživačkim radom, učestvujući u izradi većeg broja elaborata, projekata i studija pri tadašnjoj Katedri za energetske resurse, sigurnost i ekologiju Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla.

Godine 1998. izabran je za demonstratora na predmetu “Ventilacija”.

Diplomirao je 2000. godine na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija angažovan je na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao saradnik-istraživač, a od 2001. godine kao asistent, izvodeći vježbe na nizu predmeta na Rudarskom i odsjeku Bušotinske eksploatacije mineralnih sirovina.

Postdiplomski studij upisao je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla 2003. godine. Magistarski rad na temu “Dinamička i energetska interakcija fluida i podzemnih prostorija” odbranio je 2005. godine.

Rijad Šišić je u zvanje višeg asistenta izabiran 22.6.2005. godine za užu naučnu oblast «Aerologija i sigurnost» na RGGF Tuzla. Od 2005. godine izvodi vježbe na nizu predmeta vezanih za Mehaniku fluida, Termodinamiku, Prirodne opasnosti…

Doktorsku disertaciju na temu “Izentropski aerodinamički potencijali rudnika u uslovima eksplozije gasa ili prašine” odbranio je na RGGF Tuzla 11. januara 2008. godine, a u naučno zvanje docenta izabran je Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli dana 10.06.2008. godine.

Odlukom Senata u Tuzli od 15.05.2013. godine dr.sc Rijad Šišić izabran je u zvanje vanrednog profesora, a izborni period mu je tekao od 11.06.2013.Od tada izvodi nastavu na nizu studijskih predmata na studijskim odsjecima Rudarstvo, BEMS i Sigurnosti i pomoć. Pored obaveza u nastavi, učetvovao je u izradi niza domaćih i međunarodnih projekata, elaborata i izvještaja. Istakli bi NATO Science for Peace DEMOS projekat (2009-2014), kao i tekući ERASMUS+ K-FORCE projekat, gdje je kandidat voditelj projekta za Univerzitet u Tuzli.

Od izbora u vanrednog profesora bio je mentor četiri kandidata za II ciklus (stepen mastera), te 2 kandidata za III ciklus (doktor nauka).

Obavio je više studijskih i specijalističkih boravaka na naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu, kao i nekoliko gostujućih predavanja i objavio više desetina naučnih radova.

Velika ljubav mu je bila muzika, svirao je gitaru i bavio se izrađivanjem ovoga instrumenta, stvarao je i nastupao, a formirao je i udruženje kroz koje se bavio širenjem kulture i umjetnosti.

Rijad Šišić nas je iznenada napustio u 45-oj godini života, ali je ostavio trajne uspomene i neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali.

Ukop će biti obavljen 13. novembra 2019. u Gračanici, a ispraćaj je u 14,00 sati ispred Šarene džamije u Gračanici.

Komentari