U organizaciji Naše stranke OO Lukavac u sali Biblioteke u Lukavcu u petak je održana tribina o temi “Kuda nas vodi socijal-liberalizam?”.

Dobrodošlicu potpredsjednici Naše stranke Sabini Ćudić i članu predsjedništva Naše stranke Tariku Haveriću poželio je predsjednik OO Lukavac, Nusret Ćurović.

U svojim izlaganjima predavači su obrazložili temeljne razlike između socijaldemokracije i socijal-liberalizma, uz navođenje primjera kako kroz historiju tako i kroz primjere djelovanja današnjih stranaka “ljevice” u Bosne i Hercegovine.

Naglašeno je da se Naša stranka zalaže za liberalizaciju tržišta rada i izjednačavanje zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. U daljnjoj diskusiji predavači su odgovarali na pitanja koje su to temeljne vrijednosti koje baštini Naša stranka i u čemu se razlikujemo od ostalih stranaka koje djeluju na području naše države, sa osvrtom na građanske stranke.

Inače, Sabina Ćudić je potpredsjednica Naše stranke i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo.

Diplomirala je političke nauke i međunarodne studije na Towson Univerzitetu u SAD-u, a magistrirala ljudska prava i demokratiju na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji.

Tarik Haverić je član Predsjedništva Naše stranke, politolog i profesor na Akademiji likovnih i scenskih umjetnosti u Sarajevu, prevodilac sa francuskog i arapskog, dramaturg i bivši urednik igranog programa TVSA. Autor je knjiga Ethnos i demokratija, Kritika bosanskog uma, Slučaj Bosne i Hercegovine (2006), Čas lobotomije. Prikaz jednog kulturnog skandala (2007), I vrapci na grani (2009).

Komentari