U Lukavcu je održana Javna rasprava po pitanu izdavanja okolinske dozvole Sisecam Sodi Lukavac na ime projekta Nova taložnica “Bijelo more”.

Prema informacijama federalnog ministarstva, nova taložnica za cilj ima pozitivan ekološki utjecaj na okoliš u odnosu na postjeću taložnicu.

Javnoj raspravi koja se održala u prostorijama PU Lukavac odazvao se veliki broj lukavčana, a u cilju uključivanja javnosti, zahtjev je prezentiran i na internet stranicama ministarstva.

Kompanija SSL ističe da će nova taložnica  imati pozitivniji efekat na okoliš u odnosu na postojeću. Inače, SSL je u razne projekte do sada uložila preko 256 miliona KM od čega je najmanje četvrtina utrošena upravo u  ekološke projekte.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac koji predano rade na poboljšanju stanja ekologije na općini Lukavac. 

Nakon javne rasprave predviđen je rok od trideset dana za primjedbe, a u SSL-u očekuju da bi okolinsku dozvolu za ovaj pojekat mogli dobitiu naredena dva ili tri mjeseca.

Opširniju fotogaleriju možete pogledati na Facebook stranici.

 

 

Komentari