Javna rasprava o uticaju na okoliš i zatvaranju deponije Potočari
Javna rasprava o uticaju na okoliš i zatvaranju deponije Potočari

Danas je u Lukavcu u prostorijama PU održana Javna rasprava o uticaju na okoliš i zatvaranju deponije Potočari u Huskićima na koju se odazvao jako mali broj građana.

Na raspravu koju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma  pozvani su svi zainteresovane subjekti, NVO i stanovnici mjesnih zajednica Općine Lukavac,a odazvalo se 26 građana zajedno sa medijima.

“Svrha današnje javne rasprave jeste prezentacija studije o sanitarnom zbrinjavanju i zatvaranju deponije Potočari u naselju Huskići. U skladu sa zakonom o upravljanju otpada FBiH sve ove općinske deponije nemaju dozvolu za radi ili su tzv. divlje deponije će preći na regionalni sistem  zbrinjavanja i izradu sanitarnih deponija. Ubuduće za svaku općinu ćemo imati kontrolisano odlaganje otpada jer ove divlje deponije nisu imale nikakvu podlogu ni kontrolu”. – rekao je Rasim Tiro, šef odsjeka Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Raspravi su prisustvovali mještani naselja Huskići i nekoliko aktivista iz oblasti ekologije koji su imali priliku vidjeti prezentaciju projekta koju je pripremio savjetnik općinskog načelnika Jozo Tunjić.

Nakon prezentacije pristuni su se uključili u raspravu primjedbama, pitanjima i sugestijama, a većina je bila za to da se trenutna divlja deponija sanira i zatvori, ali ne da se u naselju Huskići u budućnosti odlaže komunalni otpad.

Prema informacijama prezentovanim u studiji u naselju Huskići od 1996. godine deponovovano je preko 200.000 tona otpada, a sama deponija nema sanitarne uslove za odlaganje.

Deponija Potočari smještena je 3 km od naselja Huskići na zemljištu koje je devastirano rudarskim radovima. Prema podacima iz studije, u naselju živi oko 1000 stanovnika i smatra se da realizacija projekta ne bi imala loše utjecaje na stanovnike naselja.

Realizacija projekta značila bi sanaciju i zatvaranje deponije što bi zaustavilo odlaganje otpada i time bi se stvorio pozitivan utjecaj na okoliš, zaključaj je studije.

Realizacija projekta će biti finansirana iz sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma putem grantova koji svake godine budu odobreni a dio sredstava će biti namiren kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Oni koji su propustili javnu raspravu organizovanu sa ciljem povećanja učešća javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole, imaju priliku da se obrate ministarstvu u roku od 30 dana.

Komentari