Javna debata „Zloupotreba diskrecionog prava prilikom - Foto: Lukavacki.ba
Javna debata - Foto: Lukavacki.ba

Danas je u Hotelu Senad od Bosne u okviru sedmice borbe protiv korupcije u organizaciji UG “Justicia” iz Srebrenika i Helskinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, održana javna debata na temu “Zloupotreba diskrecionog prava prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u BiH”.

Učesnici  skupa potvrdili su da zloupotrebe diskrecionog prava ima u svim sferama društva i da je ona prisutna na svim novima vlasti, ali su i izrazili spremnost da se suprostave tome svako u svom domenu ingerencija i djelovanja.

-Mi smo tu da ukažemo na sve te probleme, da pokušamo pronaći zajedničko rješenje, da ponudimo našu ekspertizu i napravimo vezu između onih koji donose odluke do onih na koje te odluke direktno utiču, a to su građani, ističe Tamara Zrnović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava u RS-u.

Prema riječima učesnika ove debate korupcija je, pored javne uprave, zastupljena u svim sferama društvenog života samo u različitim razmjerama. Sabit Zekan, član Komisije za borbu protiv korupcije TK, smatra da je upravo policija važna karika u lancu borbe protiv korupcije.

-Kada govorimo o korupciji, onda je policija prva u tom lancu, zatim dolazi tužilaštvo, a uvezana je i politika, odnosno vlade i skupštine. Mislim da svi zajedno moramo biti u jednom lancu u borbi protiv korupcije. Policija jeste jedna od vrlo važnih karika, ali nije sama moćna da to riješi, dodaje Zekan.

Kada je riječ o trenutnom stanju u društvu, profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli, doc. dr. Zlatan Begić, smatra da trebaju postojati jasne sankcije po pitanju problema korupcije.

-Mi nismo ljudi koji bi se mogli upravljati, na prostoru Balkana, nekim moralnim normama, nekom unutrašnjom odgovornošću. Nama treba jasna sankcija i treba brz i efikasan sistem pravosudnih institucija koji će procesuirati ovakve stvari, kazao je Begić.

Domaćin debate načelnik općine Lukavac Edin Delić istakao je da diskreciono pravo jedno od anomilija u sistemu koji omogućava koruptivna ponašanja.

To je jedna od anomalija koja je možda manja od nekih drugih anomilija. Postoji mogućnost da u sastav komisija koje vrše testiranje kanditata ulaze lica koja po diskrecionom pravu imenuje vrlo subjektivno. Imamo situacije da je upitan i postupak tesitranja i mnogi kandidati imaju prijemjedbe da su neki kandidati unaprijed znali šta će biti na testiranju. Imamo i drugi problem, a to je da na mjestima gdje imamo diskreciono pravo mogu prijaviti samo osobe koje imaju samo relevantno radno iskustvo koje je obično u trajanju od tri do pet godina i to je velika barijera, rekao je Edin Delić.

 

Komentari