Na zahtjev Općine Lukavac, dana 20.11.2020. godine realizovana je inhouse online obuka na temu ”Zakon o budžetu” za zaposlene u Općini Lukavac.

 

Svrha obuke bila je unaprjeđenje znanja iz oblasti primjene Zakona o budžetu sa akcentom na rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni ovog Zakona.

Kroz interakciju i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja i nedoumice u radu u primjeni Zakona o budžetu.

U saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH planirana je još jedna inhouse obuka u narednom mjesecu a sve u svrhu jačanja kapaciteta zaposlenika Općine Lukavac.

Komentari