U prostorijama Policijske uprave Lukavac održana edukacija na temu upravljanja lokalnim razvojem, a u organizaciji Saveza općina i gradova. Strategija integriranog razvoja treba da predstavlja krovni dokument koji obuhvata tri velika područja: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu čovjekove sredine.

Sastanku su prisustvovali vijećnici koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća Lukavac, predstavnici UNDP-a, članovi radnih tijela i koordinatori Općinskog razvojnog tima, kao i predavač profesor Bahrija Umihanić.

Glavni cilj edukacije je podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno vijećnika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije.

Inače, projekat izrade Strategije integriranog razvoja direktno podržava UNDP.

Komentari