Općinsko vijeće Lukavac, 29. septembra u Velikoj sali PU Lukavac održalo je 42. sjednicu, a  ujedno i posljednju u aktuelnom sazivu vijećnika.

Na dnevnom redu bilo je sedam tačaka, a na samom početku sjednice razmatrao se zahtjev Kluba vijećnika SDP-a da se na narednoj sjednici raspravlja stanje vodovoda u MZ Poljice Donje, međutim prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Vijećnici su usvojili Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta općine za period 01.01. do 30.06 tekuće godine prema kojem su ostvareni prihodi u iznosu od blizu 6 miliona maraka ili 69 posto planiranog budžeta na šestomjesečnom nivou.

Vijećnici su usvojili izmjene i dopune Budžeta općine Lukavac za 2016. godinu, kao i nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2017. godinu sa okvirnim planom za 2018. i 2019 godinu.

Uz 21 glas za i 6 suzdržanih usvojen je  nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Lukavac za 2017. godinu, a većinom glasova ‘za’ data je saglasnost  na nacrt Ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH.

Vijećnici su izglasali privremeno imenovanje UO JZU Dom zdravlja Lukavac na period od tri mjeseca, a na kraju sjednice vijećnik iz Stranke za BiH i BPS-a iznijeli su svoje inicijative i prijedloge.

dsc_0645

Elvir Pilavdžić (BPS) obratio se narednom sazivu vijećnika kojim je predložio da budu inovativni, agilni i od koristi.

– Obzirom da u Općinskom vijeću Lukavac budu izabrani vijećnici raznih profila struke, a teme o kojima se raspravlja i odlučuje često nisu u domenu struke većine vijećnika, očekivano je da takvi i ne učestvuju u raspravi. Formiranjem savjeta vijećnika koji bi imali uža područja djelovanja, svi vijećnici bi aktivnije čestvovali u radu OV. Zdravstvo, kultura, sport, obrazovanje, ekologija, javni pozivi su oblasti u kojima bi mnogi vijećnici mogli dati veći doprinos i koristiti svoje znanje. Savjeti u kojima bi bili stručnjaci iz svih stranaka mogu doprinijeti boljim odnosima među strankama, rekao je Elvir Pilavdžić (BPS) i dodao da novo Općinsko vijeće, uvede nešto novo, kreativno, efektivno jer staromodni način rada neće omogućiti ni jednom vijećniku da dođe do izražaja.

Vijećnik Faik Sejfić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu u ime grupe građana podnio je inicijativu o rješavanju problema dolaznog puta za 23 domaćinstva, koji je u zimskom periodu neupotrebljiv.

 

 

 

Komentari