U srijedu je u sali PU Lukavac održana 19. redovna sjednica OV Lukavac na kojoj su vijećnici razmatrali tri tačke dnevnog rada, iako je prvobitno dnevnim redom najavljeno osam tačaka.

Vijećnici su razmatrali zahtjeve za preispitivanje ranije donesenih rješenja o imenovanjima komisija za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u tri javne ustanove.  Nijedan od zahtjeva nije dobio potrebnu većinu da bi se ranije donesene odluke poništile.

Klub vijećnika SDP-a tražio je da se ta odluka preispita i povuče zbog, kako su kazali, sukoba interesa prilikom izbora direktora, piše RTVTK. Općinsko vijeće Lukavac razmatralo je i Zahtjeve za preispitivanjem Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Lukavac, „Javne biblioteke Lukavac“ i RTV Lukavac.

Klub vijećnika SDP-a je ukazivao na sukobe interesa jer su članovi komisije za izbor vijećnici koji predlažu kandidate, a potom imenuju liste. Tvrdili su da komisija ne može predlagati kandidate, ali nisu dobili većinu glasova te su rješenja ostala u prvobitnom obliku kako su donesena na prethodnoj sjednici.

Opširnije u TV prilogu RTV Lukavac, a kompletan snimak sjednice možete pogledati na Facebook stranici Radio-televizije Lukavac klikom ovdje.

RTVTK 

Komentari