Foto: Lukavac.ba
Foto: Lukavac.ba

U srijedu, 21.02.2018.godine u sali Policijske uprave Lukavac sa početkom u 10:00 sati održana je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj je najviše pažnje usmjereno na Odluku o pokretanju postupka Opoziva načelnika Općine Lukavac.

Prvobitni prijedlog Dnevnog reda sa 10 tačaka je izmijenjen i reduciran na tri tačke:

  1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15.redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.01.2018.godine
  2. Razmatranje Prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka Opoziva načelnika Općine Lukavac
  3. Vijećnička pitanja i inicijative

Kada je u pitanju prva tačka Dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 15.redovne sjednice održane dana 22.01.2018.godine je jednoglasno usvojen.

Druga tačka Dnevnog reda ispraćena je kroz raspravu, a u konačnici vijećnici u Općinskom vijeću su se izjašnjavali tajnim glasanjem prilikom čega se 17 vijećnika izjasnilo ZA usvajanje Odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika, 11 vijećnika se izjasnilo PROTIV dok su 3 vijećnika bila suzdržana. Ovom Odlukom je predviđeno izjašnjavanje građana općine Lukavac o povjerenju Općinskom načelniku – referendumom zakazanim za 13.05.2018.godine.

ZVANIČNO: Građani Lukavca će na referendumu odlučivati o sudbini načelnika Delića

U okviru treće tačke Dnevnog reda postavljena su dva vijećnička pitanja i pokrenuto je pet vijećničkih inicijativa.

Lukavac.ba

Komentari