U hotelu Senad od Bosne u organizaciji Općine Lukavac u saradnji sa ekspertnom platformom u toku je stručni skup na temu restrukturiranja i upravljanja promjenama.

 

Akademija ekspertna platforma pruža savjete preduzećima na temu restrukturiranja i upravljanja promjenama kroz prilagođene radionice, projekte i programe obuke. Strategija Akademije je obuka kompanija za primjenu praktičnih alata i metoda koje će im pomoći da implementiraju radikalne i velike intervencije u svojim poslovnim modelima ali i mala stalna poboljšanja, primjenjujući procesni pristup. Osnivači su senior konsultanti i vlasnici agencija sa visokim rezultatima dostignutim tokom dugog perioda rada u industriji.

Ekspertna platforma saradnike bira iz reda uspješnih privrednika i menadžera u Javnoj upravi sa dokazivim rezultatima. Regrutacija i selekcija saradnika vrši se kroz konferencije i radionice.

U Akademiju su uključene Agencije sa velikim međunarodnim iskustvom, kao i predstavnici uprave i privrede.

Tema prvog dijela Akademije bila je Sinergija privrede i dobrog upravljanja gradom, održivost sistema. Današnji predavači bili su Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić – pametno upravljanje gradom, dr. Amir Hasičević, CEO Revizija Hasičević – upravljanje finansijama, dipl.ing. Sead Jahić, CEO IDEA-Co – upravljanje organizacijom i msc. Stjepan Kumrić, direktor Fabrike cementa Lukavac – organizaciona transformacija.

Komentari