Na sastanku koji je održan danas, 12.10.2017. godine u Općini Lukavac na kojem su prisustvovali predstavnici MZ Lukavac Grad, predstavnici odbora etažnih vlasnika, direktor JP RAD Lukavac i općinski načelnik, razgovaralo se o početku sezone grijanja, o visokim dugovanjima korisnika centralnog grijanja i generalno problematici vezanoj za komunalne usluge.

U srijedu, 11.10.2017.godine održan je i sastanak svih predstavnika odbora etažnih vlasnika na kojem se govorilo o pomenutoj problematici.

Prema izjavama direktora JP RAD, ove godine u Lukavcu grijanje neće kasniti, odnosno početi će 15. oktobra.

Općina Lukavac će, kao doprinos rješavanju problema početka grijanja bez kašnjenja, izvršiti uplatu planiranih sredstava u iznosu od 200.000 KM na račun Elektroprivrede, a na ime subvencije dugovanja za izgradnju toplovoda.

Dogovoreno je da se nastavi saradnja i zajedničke aktivnosti MZ, predstavnika odbora etažnih vlasnika, direktora JP RAD i općinskog načelnika kako bi se unaprijedilo stanje naplate i generalno komunalnih usluga.

Komentari