Načelnik općine Lukavac, Edin Delić održao je u ponedjeljak sastanak sa Vijećem mladih općine Lukavac.

Na sastanku je razgovarano o ulozi Vijeća mladih, kao i aktivnostima koje se nastoje realizovati u narednom periodu.

Općinski načelnik je podržao rad Vijeća, te je ovom prilikom dao određene smjernice kako da djeluju na području naše općine kako bi njihov rad bio prepoznat od strane građana.

Dodao je da očekuje da mladi budu više vidljivi i da će Općina pružiti podršku njihovim aktivnostima kako bi se zajedno stvarao bolji ambijent za boravak ali i budućnost mladih.

Podsjećamo, Vijeće mladih općine Lukavac je mreža omladinskih udruženja koja se nalaze u registru omladinskih udruženja općine Lukavac, osnovano s ciljem predstavljanja i zastupanja mladih i omladinskih udruženja pred lokalnom upravom.

Komentari