U kabinetu načelnika Edina Delića održan je sastanak sa predstavnicima općina i gradova sa Tuzlanskog kantona.

Na sastanku se razgovaralo o nizu tema koje je potrebno riješiti i koje su od vitalnog interesa za građane a koje se odnose kako na općinu Lukavac, tako i na susjedne općine.

Sve općine i gradovi se susreću sa problemima kakvi su tretman pasa lutalica, tretman čvrstog otpada i slično.

Obzirom da na Tuzlanskom kantonu niti jedna općina nema adekvatno riješeno pitanje odlaganja čvrstog otpada, Općina Lukavac intenzivno traga za rješenjem tog problema, te je u vezi s tim organizovana i studijska posjeta Sloveniji i Hrvatskoj kako bi se pokušala pronaći rješenja problema tretmana čvrstog otpada koja bi bilo moguće primijeniti i u općini Lukavac.

Cilj današnjeg sastanka je da se saradnjom i zajedničkim djelovanjem postignu bolji rezultati i efikasnije i harmonizirano riješe gorući problemi susjednih općina.

Na sastanku su iznesene korisne sugestije, prijedlozi, pitanja i dogovoreni su dalji koraci zajedničke saradnje kojom će se nastojati pozitivno uticati na rješavanje ključnih problema za život građana

Komentari