Danas je u kabinetu Općinskog načelnika dr.sc. Edina Delića održan sastanak sa predstavnicima Fondacije tuzlanske zajednice.

Sastanku su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnik načelnika iz Službe za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti, Esad Suljić, predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice, predstavnici Odbora Omladinske banke iz Lukavca, predstavnici udruženja mladih koja sarađuju sa Omladinskom bankom te Vijeća mladih.

Na sastanku je razgovarano o problemima, potrebama i prilikama mladih na području općine Lukavac kao i o načinima na koje mladi u okviru djelovanja kroz različita udruženja mogu ostvariti saradnju sa Fondacijom ali i finansijsku podršku.

Kako je istakla Azra Delmanović, koordinatorica Odbora Omladinske banke Lukavac, cilj održavanja sastanaka sa Općinskim načelnicima je nastavak saradnje mladih i lokalnih vlasti a što dalje ima za cilj aktivizam mladih u lokalnoj zajednici i stvaranje takvog ambijenta u kojem mladi neće imati želju da napuste državu.

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice.

U okviru ovog programa stvara se mreža mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama.

Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15-30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice.

Kako je naglasio gospodin Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa u Fondaciji tuzlanske zajednice, mladi su resurs društvene zajednice i treba da imaju dobru saradnju sa lokalnim vlastima, iz kojeg razloga se i iniciraju sastanci sa Općinskim načelnicima.

“Mi moramo raditi za dobro naše zajednice, moramo raditi za bolje sutra, moramo biti uključeni u sve aktivnosti koje se odvijaju a koje su usmjerene na poboljšanje života mladih.” Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade, kazao je Maid Mujić, predstavnik Vijeća mladih općine Lukavac.

Komentari