U kabinetu Općinskog načelnika dr.sc. Edina Delića održan sastanak sa direktorom i odgajateljem JU CROPS Smoluća.

Naime, Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) osnovan je 24.avgusta 2004.godine. Osnivač je Islamska zajednica u BiH. Od 2013.godine Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona ova ustanova postaje Javna ustanova.

-Zahvaljujem se načelniku Općine Lukavac na odvojenom vremenu i prijemu. Ono što možemo iskazati je jedno veliko zadovoljstvo zbog ovog prijema. Sastanak je protekao vrlo interesantno, iznijele su se neke ideje o radu ovog Centra. Zahvaljujemo se na pomoći od strane Općine Lukavac koja je i do sada bila, što jako cijenimo. Ovom prilikom želimo zamoliti načelnika da i dalje ako Bog da tu saradnju nastavimo i da se u poziciji Budžeta planiraju značajnija sredstva jer je i prostor Centra a i proces rehabilitacije zahtjevniji. Kapacitet ovog centra je 20 štićenika u istom vremenu.  Akcenat ćemo u narednom periodu staviti na stvaranje boljih uslova za rad Centra, ekonomsko jačanje ovog Centra i saradnju sa društvenom zajednicom, izjavio je direktor JU CROPS Smoluća, gospodin Mevludin Joldić.

Kako je istakao direktor JU CROPS Smoluća, ova ustanova ima uspostavljenu saradnju sa Zavodima za bolesti ovisnosti Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona kao i sa UKC Tuzla.

-Već duži niz godina ova ustanova radi na području naše općine. Radi jedan vrlo društveno odgovoran i značajan posao. CROPS je dobio novog direktora, mladog i ambicioznog čovjeka, čovjeka koji je dobro orijentiran, koji dobro postavlja stvari i mene to jako raduje. Delegirao sam tokom ovog sastanka nekoliko mogućnosti i načina na koje bi ova ustanova mogla ostvariti kvalitetniju integraciju sa lokalnom zajednicom, pomoći nama u rješavanju nekih naših pitanja a i povećati broj sadržaja koji bi mogli dati novu dimenziju kako u samom procesu rehabilitacije štićenika tako i posjetiocima“, rekao je gospodin Delić.

Kako je naglasio Općinski načelnik, saradnja Općine Lukavac i JU CROPS Smoluća će se u narednom periodu nastaviti ali i poboljšavati.

Komentari