Danas je u kabinetu Općinskog načelnika dr.sc. Edina Delića održan sastanak sa predstavnicima Civilne zaštite Republike Italije koji borave u posjeti Bosni i Hercegovini.

Sastanku je prisustvovao Općinski načelnik i predstavnici Civilne zaštite Općine Lukavac koji su učestvovali u realizaciji IDRM projekta.

Naime, sa Agencijom za razvojnu saradnju Italije, realiziran je IDRM projekat – Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa, gdje su uloženi zajednički napori kako bi se smanjili rizici od katastrofa u Bosni i Hercegovini, odnosno na području općine Lukavac.

U proteklom periodu, u sklopu projekta “Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa u BiH”, intenzivno se radilo na izradi Procjene kapaciteta i mape puta za odgovor na katastrofe u Bosni i Hercegovini.

U saradnji sa Općinom Lukavac, UNDP je izvršio i nabavku terenskog vozila za štab civilne zaštite Općine Lukavac, a u sklopu komponente projekta IDRM vezane za male intervencije u kontekstu smanjenja rizika od katastrofa.

Cilj današnje posjete je, između ostalog, procjena stanja radi eventualnog nastavka saradnje.

Općinski načelnik je istakao da je Općina Lukavac počašćena posjetom delegacije Civilne zaštite Republike Italije.

Agencija za razvojnu saradnju Italije planira pokrenuti nekoliko značajnih projekata podrške našim lokalnim zajednicama, koji će biti implementirani preko Civilne zaštite Italije.

Na sastanku je delegirano nekoliko oblasti razvoja koje Općina Lukavac želi staviti u prvi plan i moguće je da će dobiti podršku od strane Agencije za razvojnu saradnju Italije.

Predstavnici Civilne zaštite Italije naglasili su da su prepoznali Lukavac kao jedan od prostora u kojem uistinu mogu imati kvalitetnog partnera za dobre projekte kada je u pitanju saradnja u oblasti civilne zaštite.

Komentari