U prostorijama Općine Lukavac održan je sastanak Organizacionog odbora Međunarodnog Sajma List 2018.

Sastanku su prisustvovali Izet Nuhanović – direktor Sajma, Dželmina Huremović – pomoćnica ministra trgovine i turizma TK, Jasminka Memić – član organizacionog odbora, Zuhdija Hrvatović – pomoćnik načelnika za budžet i finansije i Aziz Čačković, savjetnik Općinskog načelnika.

Tema sastanka bila je organizacija Sajma List za 2018.godinu, konstituisanje Organizacionog odbora kao i dogovor oko zadataka članova istog.

Na održanom sastanku je donesen niz zaključaka i prijedloga koji će se u narednom periodu podrobnije razmatrati, prilikom čega je sljedeći sastanak Organizacionog odbora planiran za petnaest dana.

Komentari