U sali za sastanke Općine Lukavac, održan je prvi sastanak Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac, kojem su prisutvovali Dr. sci. Suadin Strašević, prof. Mihad Sakić, šef Odsjeka za društvene djelatnosti i NVO Dževad Biščić, viši stručni saradnik Aida Kavazović, te prof. sociologije i filozofije Dinela Imamović.

Na sastanku kojem iz opravdanih razloga nisu prisustvovala dva člana Komisije iz Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK Mr sci Rusmir Djedović, te Mr sci Semir Hadžimusić, razgovarano je o zadacima Komisije u narednom periodu, a prioritetni je sačiniti Program rada  kroz koji će se definisati konkretne aktivnosti za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa na području Općine Lukavac, kao i sva potencijalna dobra kulturno – historisjkog i prirodnog nasijeđa na području Općine Lukavac.

Komisija, u čiji će rad kao spoljni saradnici po potrebi biti uključeni i eksperti iz ove oblasti, istražit će i vrednovati sva dobra kulturno – historijskog naslijeđa, problematiku njihove zaštite, te pratiti proces obnove i predlagati i davati mišljenja o načinu korištenja.

Na Zahtjev džematskog odbora Poljice – Ugar da se spomen ploča – stara džamija u Poljicu Ugar registruje i evidentira na listu spomeničkog naslijeđa općine Lukavac, Komisija je donijela Zaključak u kojem predlaže da Općinski načelnik donese Odluku o tome. Komisija je na sastanku u petak, donijela još dva Zaključka koji se smatraju, prioritetnim za rješavanje, kada je riječ o razmatranju pitanja o nacionalnim spomenicima u općini Lukavac.

U jednom od njih se Općinskom načelniku i OV Lukavac predlaže da izvrše eksproprijaciju nacionalnog spomenika Villa Solvay, riješe imovinsko – pravne odnose, te stvore uslove za njenu adekvatnu upotrebu za potrebe općine i građana, te i njenu restauraciju.

Također, Komisija je donijela Zaključak kojim se predlaže općinskom načelniku i OV da pristupe rješavanju pitanja trenutnih prostorija u zgradi stare željezničke stanice u Lukavcu, kao i neophodnim radovima na sanaciji, restauraciji ovog nacionalnog spomenika, kako bi isti bio u adekvatnoj upotrebi za općinu Lukavac i građane.

Na sastanku je prof. Mihad Sakić imenovan za nosioca aktivnosti oko izrade Kataloga nacionalnih spomenika Općine Lukavac. Naredni sastanak Komisije, zakazan je za 23. februar 2018. godine.

Komentari