U velikoj sali Centra za kulturu Lukavac u četvrtak je u organizaciji Foruma za zaštitu okoliša Lukavac održan protestni skup koji je okupio preko 100 građana kojima su se obratili predstavnici Foruma, ali i predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac, gospodin Mehmed Suljić i načelnik Lukavca Dr. Edin Delić.

Aktivisti Foruma za zaštitu okoliša Lukavac, kao organizatori skupa, prisutne su upoznali o stepenu zagađenosti, poduzetim mjerama, donesenim zaključcima i odlukama.

Na skupu su se obratili: Edhem Muftić, Tahir Hrnjić, Edin Mejrić, Adem Mahovkić, dr.Nurka Pranjić, načelnik Općine Lukavac Edin Delić i predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac Mehmed Suljić.

Ovom prilikom su najavili da će možda pokrenuti i krajnju mjeru organizovanog i civiliziranog građanskog neposluha ukoliko se nastavi sa praksom neodgovornog odnosa svih onih koji nas zagađuju i truju i pri tome se prema građanima odnose krajnje nehumano.

Komentari