Danas je u salonu JU Centra za kulturu, održan Okrugli sto na temu  „Ratni put 117.– 223. brdske brigade“ na kojem su učestvovali Ismet Arapčić, članovi Štaba i komandanti bataljona.

O herojskom putu ove proslavljene brigade, koju su nazivali i „Bedem“, govorili su: načelnik brigade Suad Muminović, načelnik Štaba Nusret Ćurović i komandanti bataljona: Esad Hodžić, Nedžad Burgić, Nermin Begić i komandant 2. bataljona Abid Mahmutović.

Moderator okruglog stola bio je mr. Munib Efendić, a kompletna izlaganje učesnika moguće je pogledati u programu Radio-televizije Lukavac.

Komentari