Foto: Univerzitet u Tuzli
Foto: Univerzitet u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju prvog upisnog roka.

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.08. do 26.08. 2019. godine. 

Prijemni ispit održaće se 03.09.2019. godine u 10:00 sati.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 04.09., a konačna 06.09.2019. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.

Komentari