Vlada TK na današnjoj redovnoj sjednici dala je saglasnost na 14 odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017.

Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Općini Lukavac su odobrena sredstva u iznosu 4.095,00 KM za finansiranje izrade „Elaborata hitnih intervencija na rijeci Turija od mosta u Mosorovcu do ušća u akumulaciju Modrac” Općina Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini kao i iznos od 9.898,20 KM za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije Gnojničkog potoka od ušća rijeke Spreče do mosta kod Doma penzionera”, te sredstva za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije Kruševačkog potoka i dijela starog korita rijeke Spreče od mosta na željezničkoj pruzi do mosta na putu za Srednju Dobošnicu”, Općina Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od u iznosu 10.471,50 KM.

Također, u  okviru ostalih odluka Vlada TK na danas održanoj sjednici  donijela je Odluku o odobravanju 2.000,00 KM sa budžetske pozicije “Troškovi manifestacija” Kulturno umjetničkom društvu “Rudar” Lukavac za sufinansiranje programa 11. međunarodne smotre folklora „Lukavac 2017″ koja će se održati 1. jula 2017. u Lukavcu.

Komentari