Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 13.03.2020.godine razmatrane su prispjele Naredbe kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo TK, kao i  trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu pojavu Coronavirusa.

 

U cilju prevencije širenja zaraznih bolesti Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac daje preporuku JP ”RAD” Lukavac  da se do daljnjeg odgađa organizovanje sedmične pijace, a sve zbog sigurnosti naših građana.

Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac  ovu preporuku temelji na Zaključku Vlade TK broj:02/1-04-9207/20 od 12.03.2020.godine, a navedeno u tački III, gdje se preporučuje odgađanje svih masovnih okupljanja.

Takođe apelujemo na građane koji su se vratili iz Kine, Italije, Južne Koreje, Njemačke, Francuske, Irana i Španije, da se obavezno jave telefonskim putem u Službu za higijensko-epidemiološku zaštitu ili Službu hitne medicinske pomoći.

Krizni štab će i dalje pratiti i blagovremeno obavještavati o eventualnim promjenama.

Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.

Napominjemo, nema mjesta panici!

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:

  • Služba hitne medicinske pomoći – 035 / 553 – 394     ili  124
  • Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu – 035 / 367 – 334

Komentari