Univerzitetski klinički  centar Tuzla od ponedjeljka 28.12.2020. godine, počinje sa pružanjem usluga komercijalnog testiranja.

 

Na osnovu Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH broj: 02/IV-01-1-347-1/20 od 04.12.2020. koja se primjenjuje od 07.12.2020. godine došlo je do smanjenja cijene testiranja na COVID (Real time PCR za detekciju SARS-COV-2) čija cijena trenutno iznosi 96,00 KM bez PDV-a.

Za komercijalno testiranje se obračunava PDV i cijena sa PDV-om iznosi 112,32 KM.

Komentari