Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 19.09.2019. godine, donio je ODLUKU o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2018/19. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta.

Ispitni termini organizirat će se u periodu od 23.09. do 27.09.2019. godine.

Studenti su obavezni prijaviti se za polaganje ispita putem Studentske službe fakulteta/Akademije do 20.09.2019. godine.

Upis studenata u akademsku 2019/20. godinu obavit će se najkasnije do 30.09.2019. godine.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se dekani fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli.

Komentari