Od 15. maja ove godine bit će dozovoljen rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH (FBiH) uz posebne epidemiološke mjere.

 

U obavljanju javnog prevoza neophodno je primjenjivati mjere sprječavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Zavod za javno zdravstvo FBiH je izdao nekoliko preporuka kojih će se svi učesnici morati pridržavati.

Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:

  • Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19 – Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica, Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja, Mjere zaštite karakteristične za COVID -19, mjere zaštite karakteristične za djelatnost
  • Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima
  • Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti vozila sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati.
  • Insistirati na čestom pranju ruku ili dezinfekciji
  • Insistirati da svi uposlenici kao i putnici nose maske.
  • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.

Ove se preporuke odnose na mjere prilikom prevoza putnika vozilima javnog prijevoza tokom epidemije koronavirusa (COVID-19), radi zaštite vozača i putnika u linijskom i povremenom prevozu putnika. Većina preporuka može se primjeniti i na ostale oblike prijevoza putnika.

Na ulazu u vozilo i na svim peronima i stanicama treba postaviti obavjesti o higijenskim mjerama i ograničenjima u vidu broja putnika po vozilu.

Higijena vozača i vozila

Održavajte higijenu kabine vozača i svoju radnu okolinu – vozačkog mjesta i kabine tako da se svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno prebrišu površine sa sredstvom za dezinfekciju površina. Posebno prebrišite površine koje se često dodiruju rukama, kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča.

U skladu sa dosadašnjim naredbama vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa. Zaštitnu masku treba redovno mijenjati, a obavezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem. Preporučuje se korištenje platnenih maski, koje se trebaju redovito prati.

Izvor: RTV Slon

Komentari