Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo izdala je Rješenje o obustavi rada firme GIKIL d.o.o. Lukavac zbog nesavjesnog poslovanja – štetnog za okoliš.

U saopštenju ove institucije navodi se da su inspektori federalni u prethodnom periodu poduzimali neophodne aktivnosti na sprječavanju nastanka većih šteta u okoliš, te u posljednjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatovali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolinske dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada.

“Imajući u vidu da je privrednom društvu Gikil d.o.o. Lukavac, konkretno za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u općini Lukavac, Zaključkom Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 07.avgusta 2018. godine odbačen Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, te da kontrolisani subjekt ne primjenjuje zakonske odredbe u obavljanju privredne djelatnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno, federalni inspektor zaštite okoliša je sa jučerašnjim danom (22.08.2018.g.) donio Rješenje o obustavi rada ovog privrednog subjekta”, navodi se u saopštenju.

“Rješenje o obustavi rada doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH. Konkretnim rješenjem naređeno je GIKIL-u da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji (uključujući opasni otpad), te zbrine sav opasni otpad sa lokacije putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom”, navode u obavijesti za medije iz FUZIP-a.

GIKIL sada ima rok od 30 dana da obustavi rad, s obzirom na to da je riječ o složenom poslovnom sistemu, gdje je potrebno izvršiti bezbjedno gašenje postrojenja, pogona, peći – a nakon toga dužni su izvijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno nadležnog inspektora.

“Naglašavamo da je GIKIL jedan od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da je Federalna uprava za inspekcijske poslove kod ovog privrednog subjekta u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore, a u periodu nakon 1.1.2015. godine kada su okolinskom dozvolom GIKIL-u smanjene granične vrijednosti emisija, samo iz oblasti zaštite okoliša obavljeno je preko 20 inspekcijskih nadzora, gdje unatoč izrečenim upravnim mjerama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti nije ostvaren značajniji stepen poštivanja i zakonitosti rada. Jedini zakonski mehanizam koji prema GIKIL-u do jučerašnjeg dana nije upotrijebljen je mjera obustave rada”, navodi se u saopštenju.

Napominje se da je Tužilaštvo TK otvorilo istragu u pogledu utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti. Obustava rada, kako navode, trajat će do dobijanja okolišne dozvole.

Federalna uprava za inspekcijske poslove navodi da je ovo jedina mjera koja može utjecati na GIKIL, te su izirazili nadu da će u ovom preduzeću prepoznati ozbiljnost situacije.

Komentari