Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je raspisalo Konkurs za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

 

Po ovom konkursu, na određeno vrijeme, bit će zaposleni nastavnici, stručni saradnici i dio vannastavnog osoblja za kojima su, nakon zbrinjavanja tehnološkog viška, škole iskazale potrebu. Konkursna procedura se provodi prema Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i nije bilo nikavih izmjena u odnosu na prošlu godinu. Traženu dokumentaciju kandidati trebaju dostaviti neposredno na protokol škole ili preporučeno putem pošte, zaključno sa 4. avgustom ove godine.

Liste kandidata koji ispunjavaju uslove škole su dužne istaći na oglasnoj ploči škole najkasnije do 10. avgusta. Nezadovoljni kandidati, u roku od 24 sata, moći će Komisiji za bodovanje podnijeti zahtjev za preispitivanje liste. Intervjui sa kandidatima koji ispunjavaju potrebne uslove bit će obavljeni 12, 13. i 14. avgusta. Rang-liste kandidata škole su dužne istaći 19. avgusta do 16 sati, na vidnom mjestu na ulazu u školu i objaviti na web stranici škole. Kandidat koji je nezadovoljan rang-listom, u roku od tri dana može izjaviti prigovor školskom odboru. Konačnu rang-listu škole su dužne istaći na vidnom mjestu na ulazu u školu, 27. avgusta i na web stranici škole. U roku od dva radna dana direktor škole i izabrani kandidat dužni su zaključiti ugovor o radu. U istom tom roku, izabrani prvorangirani kandidati dužni su putem pisane izjave izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja ugovora o radu.

Kada je u pitanju pravo na bodovanje po osnovu pripadnosti nekoj od kategorija branitelja, odnosno po osnovu radne obaveze, kao dokaz da su u vrijeme Konkursa bili nezaposleni kandidati su dužni dostaviti uvjerenje Službe za zapošljavanje odnosno ovjerenu Izjavu da će u sučaju da budu primljeni u radni odnos dostaviti uvjerenje  kojim se potvrđuje da su se do isticanja Konačne rang liste, odnosno do 27.08.2020.godine, nalazili na evidenciji nezaposlenih lica.

Svi detalji Konkursa nalaze se na stranici Ministarstva https://montk.gov.ba/.

Komentari