Foto: RTV Lukavac (Screecshot)

Obavješavamo sportske kolektive sa područja Opštine Lukavac da je u toku podjela termina za 2018. godinu u sportskoj dvorani “Vila “ Lukavac.

Kao i  svake godine termini u sportkoj dvorani su besplatni, što je mali doprinos SSL-a razvoju sporta Opštine Lukavac. Prijave dostaviti najkasnije do 20.12.2016.godine na adresu:

Sisecam soda Lukavac d.o.o.

Prva ulica 1

Služba za Opće poslove

n/r Nedžad Halilagić ili na e-mail: [email protected]

Komentari