U skladu sa zakonskim zahtjevima i članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite (Službene novine Federacije BiH, broj: 9/19) u kompaniji Sisecam Soda Lukavac d.o.o, vrši se testiranje sistema za rano uzbunjivanje svakog prvog u mjesecu u 12:00h i isti se testira tako što se signalizira puštanje znaka za prestanak opasnosti.

 

Obavještavamo Vas da smo danas, 01.08.2022. u 12:00h godine u toku redovne provjere sistema i puštanja signalizacije, nažalost pustili signal za uzbunu, umjesto za prestanak opasnosti.

Na ovaj način želimo da uputimo izvinjenje građanima grada Lukavac, na širenju panike i žalimo za izazvano uzbuđenje zbog testiranja sistema u našoj kompaniji.

Obavještenje za javnost možete pronaći na linku:

Komentari