Povodom nemilih događaja koji su se nedavno desili na ulazu u PK Šikulje, a prema navodima članice UG ”Ruka za šapu”, radi se o ubijanju pasa lutalica na ulazu u rudnik ”Šikulje”, Općina Lukavac uputila je obavještenje za javnost koje prenosimo u nastavku.

Svjesni smo da Općina Lukavac, kao i druge općine u Bosni i Hercegovini nisu pronašle efikasna rješenja za humano zbrinjavanje pasa sa ulica, ali najoštrije osuđujemo nehumano ubijanje nedužnih životinja.

Smatramo da od našeg odnosa prema svim vrstama ugroženih kategorija, a tu spadaju i psi lutalice, kreiramo ambijent u kome se ti odnosi transponuju i na druge segmente društvenog života.

Općina Lukavac ulaže napore da sistemski krene u rješavanje ovog problema, ali je nužno imati u vidu da bez saradnje sa drugim općinama, a posebno sa susjednim, niti jedna neće riješiti ovaj problem.

Prema preliminarnim kalkukacijama za privremeno zbrinjavanje oko 50 (pedeset) pasa nužno je obezbijediti oko 20.000 KM za izgradnju boksova i oko 30.000 KM (godišnje) za održavanje objekata ove vrste.

Na našu žalost, sa ograničenim Budžetom i bez saradnje sa drugim općinama nije moguće na pravilan i korektan način odgovoriti ovom stanju, ali ono što nikako ne smijemo je da zanemarimo ove događaje i da ne reagujemo.

Pozivamo građane i ljubitelje životinja da nastavimo zajedničkim aktivnostima na sterilizaciji i čipovanju pasa, te jačanju odgovornosti vlasnika pasa za životinje i njihovo okruženje.

Pozivamo građane da se prema životinjama odnose humano, a da za eventualne incidentne situacije nalazimo interventna rješenja, te da u slučaju bilo kakvih saznanja o nehumanom postupanju o tome obavijeste nadležne organe.

Upozoravamo vlasnike vatrenog oružja i udruženja koja okupljaju ova lica da je upotreba vatrenog oružja strogo propisana domaćim zakonodavstvom, te pozivamo nadležne organe za kontrolu javnog reda i mira, te da spriječe sve vidove nezakonitog i nehumanog korištenja oružja.

Komentari