Obavještavamo građane općine Lukavac da će Crveni križ/krst općine Lukavac u povodu obilježavanja 100 godina postojanja i rada,  u saradnji sa Crvenim križom Federacije BiH, održati Pokaznu vježbu pod imenom“ZEMLJOTRES 2019” koja će se održati u nedjelju 29.09.2019. godine u periodu od 10 – 15 sati.

Vježba će se održati u ulicama Branilaca Bosne, 9. maja i Derviša Sušića, zgrada Seljanka 1 ( ulazi D3 i D4 ) kao i u dvorištu OŠ Lukavac Grad.U vježbi učestvuju Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa sa područja BiH i inozemstva, jedinica opšte namjene općine Lukavac, Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac, Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac, Policijska uprava Lukavac i dr. 

Ovim putem želimo upoznati građane da će navedene ulice biti zatvorene za saobraćaj od 7,00 do 15,00 sati, kao i da će se početak vježbe oglasiti sirene za uzbunjivanje i zvučna simulacija zemljotresa. 

Molimo cijenjeno građanstvo da ovu vježbu proprate u što većem broju, te da imaju razumijevanje prilikom njene realizacije i prate upute ovlaštenih službenih lica.

Komentari