Administracija Općine ovih dana užurbano radi na rješavanju niza zakonskih obaveza. Sa velikom pažnjom i maksimalnim intenzitetom rješavamo zaostale zahtjeve građana i privrednih subjekata prema Općini.

U okviru zaostalih obaveza evidentno je i zaostajanje u postupku obračuna i naplate naknade za gradsko građevinsko zemljište (GGZ). Ovo je jedna od finansijskih obaveza koje se ne mogu otpisati ili prolongirati izvan zakonom propisanih rokova. Molimo građane Općine Lukavac, koji su obveznici plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljište, a koji nisu izvršili svoja dugovanja po rješenju Službe za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, da iste izmire na način i u skladu sa predmetom Rješenja, prije pokretanja izvršnog postupka od strane Općinskog pravobranilaštva.

U slučaju da obaveze ne budu izmirene po prijemu naloga Službe za budžet i finansije, Općinski pravobranilac je prinuđen u skladu sa članom 102. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, te u skladu sa članom 12. i 14. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, potraživati troškove izvršnog postupka, a što bi bilo minimalno 240 KM za rješenja sa najmanjim iznosima. Dalje vođenje postupka bi samo uvećavalo troškove, koji se na kraju ne bi mogli izbjeći.

S obzirom da su iznosi duga po rješenjima znatno manji od troškova vođenja postupka, molimo građane da imaju u vidu navedeno, te da blagovremeno izmiruju svoje obaveze po ovom osnovu.

Lukavac.ba

Komentari