Obavještavamo građane općine Lukavac da će u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/03 i 9/09), Federalni zavod za statistiku provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, a u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine“.

Anketiranje će se provoditi u trajanju od 22 dana, odnosno do 10.03.2020.godine.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koji su angažovani za potrebe institucija u Bosni i Hercegovini.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Molimo građane naše Općine za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Komentari