Obavještavamo građane općine Lukavac da će se u periodu od 01.07.2020. godine u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) na području općine Lukavac provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, a u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/03 i 9/09).

 

Anketiranje će prema odabranom uzorku provoditi akreditovani anketari, prilikom čega će primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

 

Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku možete vidjeti  klikom ovdje!

Komentari