Obavještavamo Vas da se uvodi privremena izmjena režima saobraćaja na ulici Patriotske lige (iz pravca ul. Sarajevska – Trg Slobode) i na ulici Patriotske lige (iz pravca Trg Slobode – ul. Sarajevska), radi izvođenja radova na realizaciji projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“.

Obustava saobraćaja se odobrava od 21.10.2019. do 22.10.2019. godine za ul. Patriotske lige (iz pravca ul. Sarajevska – Trg Slobode)

Obustava saobraćaja se odobrava od 22.10.2019. do 24.10.2019. godine za ul. Patriotske lige (iz pravca Trg Slobode – ul. Sarajevska)

Obavezuje se izvođač radova da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima postavi vertikalnu saobraćajnu signalizaciju.

Saobraćaj će u toku radova na ulici Patriotske lige se preusmjeriti na alternativne pravce:

– Ulica Patriotskog fronta – Ulica M.H. Uskufija

– Ulica Sarajevska – Ulica Kulina Bana – Ulica Septembarska

U slučaju hitnih intervencija policije, vatrogasaca i hitne pomoći izvođači radova su dužni obezbijediti prolaz vozilima istih za ul. Školska i ul. Vase Pelagića.

Izvođač radova nakon završetka radova se obavezuje da ukloni saobraćajnu signalizaciju i cestu dovede u stanje za neometano odvijanje saobraćaja.

Komentari