Općinska izborna komisija obavještava građane općine Lukavac  da je u toku provođenje aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja istim da na Općim izborima 2018. godine glasaju u svojim domovima putem mobilnog tima.

U cilju izrade  Izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za birače koji  su  vezani  za  svoje  domove  zbog  starosti,  bolesti  ili invaliditeta, OIK- a je Centru za socijalni rad, Crvenom krstu/križu i Vijćima MZ  uputila zahtjev za dostavu podatke o navedenim licima, kako bi na osnovu dostavljenih podataka, te izražene volje  ovih birača da na dan izbora glasaju u svojim domovima (što se utvrđuje  pisanom  izjavom  svakog  birača) mogla sačiniti prijedlog naprijed navedenog  Izvoda.

Medicinska dokumentacija je sastavni   dio izvještaja  koji  će OIK-a   dostaviti  Centralnoj  izbornoj  komisiji  BiH  kao  obrazloženje  o potrebi  glasanja  naprijed navedene kategorije birača  putem  mobilnog tima.

Radi evidentiranja naprijed navedenih birača i uspostavljanja kontakta sa istim potrebno je OIK-u  dostaviti sledeće podatke: ime i prezime birača, ime oca birača, spol, datum rođenja, JMBG, tačnu  adresu prebivališta, odnosno boravišta za raseljena lica  (obavezno ulica i kućni broj, naseljeno mjesto), broj  telefona kao i  medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao uslov za njegovo kućno liječenje.

Navedeni podaci se mogu dostaviti na adresu Općinske izborne komisije, putem pisarnice Općine Lukavac ili na mail adresu oik.lukavac@hotmail.com, najkasnije do 20.08.2018.godine, kako bi OIK-a u saradnji  s  Centrom za birački spisak, sačinila plan obilaska birača radi prijedloga upisa istih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Napominjemo, da bez svih traženih podataka  Općinska izborna komisija, neće moći izvršiti potrebne provjere i sačiniti Izvod, a samim tim navedena lica neće moći ostvariti biračko pravo putem Mobilnog tima.

Komentari