Obavještavamo građane Lukavca o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u Ul. Kulina Bana, u periodu od 25.07.2020. do 25.08.2020. godine, u smislu zauzimanja jedne saobraćajne trake tokom izvođenja radova, zbog realizacije projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“, koju provodi Zajedničko poduzetništvo između preduzeća ROADING d.o.o Gračanica, JATA GROUP d.o.o Srebrenik i PUTOVID d.o.o Grude.

 

-Radovi počinju od križanja sa ul. Sarajevska prema ul. Prijeka. Radovi će se izvoditi u djelu na kojem se nalazi lijevi trotoar tako da će se koristiti jedna saobraćajna traka koja se nalazi uz trotoar radi nesmetanog prilaska mehanizacije, poručili su iz nadležne općinske službe.

Saobraćaj će se nastaviti odvijati dvosmjerno i neće dolaziti do obustave istog.

Komentari