Kompanija Nuhanović d.o.o. Lukavac objavila je da su i pored njihovog zalaganja za loklanu zajednicu – postavljanje izolatorija bez ikakve naknade u Općini Lukavac, izostavljeni s Liste zabranjenih djelatnosti koju je sastavio Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) i time dovedeni u nezavidan položaj prilikom odabira privrednih subjekata kojima će po javnom pozivu biti odobrena subvencija minimalnih neto plaća za april i maj.

 

Navode da se na pomenutoj listi nije našla šifra društva Nuhanović d.o.o. Lukavac koje se bavi iznajmljivanjem i upravljanjem vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup i Poslovna jedinica Lukavački sajam koja se bavi organizacijom sajmova i poslovnih sastanaka.

Također, dodaju da ni Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona nisu spomenuti privredni subjekti koji su u samom startu naredbama Kriznih štabova bili spriječeni da obavljaju svoju djelatnost, te smatraju da su direktno obespravljeni.

– Želimo napomenuti da nam je pad prometa u aprilu iznosio 86,59 posto, a u maju 94,96 posto u odnosu na isti period 2019. Obratili smo se FŠCZ na što su nam kazali da se to podrazumijeva i da bi Ministarstvo privrede TK trebalo da uzme u obzir da su sva okupljanja bila zabranjena. Obratili smo se resornom ministartvu na što su nam kazali da će se komisija prilikom odabira voditi samo Listom zabranjenih djelatnosti koju je objavio FŠCZ – saopćeno je iz Nuhanović d.o.o.

Komentari