Općina Lukvac i Naša stranka - Ilustracija
Općina Lukvac i Naša stranka - Ilustracija

U Općinskom odboru Naše stranke u Lukavcu podnijeli su inicijativu da Općinsko vijeće donese moratorij na izgradnju novih postrojenja hemijsko-prerađivačke industrije do donošenja Strategije privrednog razvoja općine, kao i da kabinet načelnika formira stručnu komisiju koja će pratiti nove zahtjeve za izdavanje okolinskih dozvola i stepen saglasnosti sa već izdatim okolinskim dozvolama.

“Inicijativu smo podnijeli povodom javne rasprave koju je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u procesu izdavanja okolišne dozvole  Energy solutionu za izgradnju ‘Centra za reciklažu rabljenih guma’ na lokaciji industrijske zone u Lukavcu. Zakonski propisi na nivou FBIH omogućavaju pravnim licima da, uz vrlo upitne kontrolne mehanizme, pokreću tehnološki dovoljno neispitana postrojenja u oblasti hemijsko-prerađivačke industrije, a posebno spaljivanja raznih vrsta otpadnih materija, kroz postupke  i hemijske procese koji dovode do emisije zagađujućih materija u vodu, zrak i tlo”, rekli su Naše stranke.

“Odluka za moratorij je  jedini preostali legalan način da se nasilje nad voljom građana lokalne zajednice od strane viših organa vlasti spriječi”, naglasili su u NS Lukavac.

U Našoj stranci ističu da stanovnici općine Lukavac kao malo ko u BiH iskusili „suživot“ sa postrojenjima hemijske industrije i posljedicama  i još uvijek su taoci hemijskih industrijskih postrojenja smještenih u neposrednoj blizini najgušće naseljenog područja općine, čiji je ekološki kapacitet apsorbovanja negativnih uticaja davno prevaziđen.

“Uvjereni smo da je došlo vrijeme da Lukavac kao općina sa mnogim drugim potencijalima napravi zaokret u svom razvoju i svoju novu strategiju razvoja privrede bazira na drugačijim temeljima i razvojnim potencijalima, što podrazumijeva napuštanje razvijanja bazne hemijske industrije i sa njom povezanih privrednih grana. Stoga smatramo da je krajnje vrijeme da načinimo hrabar iskorak i generacijama koje dolaze omogućimo, da kroz uravnotežen privredno-ekonomski razvoj naše lokalne zajednice, stvore prije svega zdravo okruženje za  život i rad svih građana”, zaključili su u NS Lukavac.

Komentari