“Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac raspisuje JAVNI KONKURS za prijem četiri radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, uz mogućnost produženja.

Konkurs se raspisuje za slijedeća zanimanja:

1. UPRAVNIK RJ ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ………………………………. 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen, završen Saobraćajni fakultet

2. Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci

3. Poznavanje rada na računaru

4. Poznavanje engleskog jezika

5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost

6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

2. DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA…………………………………… 2 izvršioca

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen, završen Građevinski fakultet

2. Položen stručni ispit

3. Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci

4. Poznavanje rada na računaru

5. Poznavanje engleskog jezika

6. Organizacione sposobnosti i komunikativnost

7. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

 

1. DIPLOMIRANI ŽURNALISTA………………………………………………… 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen, diplomirani žurnalista

2. Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

3. Poznavanje rada na računaru

4. Aktivno znanje engleskog jezika

5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost

6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište “Global Ispat Koksne Industrije” d.o.o. Lukavac. Prijave sa dokumentima koji dokazuju ispunjenje uslova iz ovih konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (19.12.2018 – 26.12.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu: „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac ul. Željeznička br. 1, 75 300 Lukavac Bosna i Hercegovina.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentari