U subotu 30.6.2018. godine u Lukavcu je održano polaganje za niža učenička zvanja članova KK “Sensei” Turija-Lukavac.

Za nova zvanja položilo je 29 kandidata, i to:

Bijelo-žuti pojas položili su:

1.Bašanović Adisa
2.Ikanović Amila
3.Imširović Denis
4.Delmanović Edin
5.Delić Nejla
6.Kadrić Ajdin
7.Ninković Elena

za žuti pojas položili su:

1. Halilović Armin
2. Sofrić Nenad

za oranž:

1.Šiljegović Adna
2.Sofrić Nemanja
3.Memić Melisa
4.Muratović Amar
5.Hamustafić Mia

za crveni:

1.Poljić Ismir
2.Bjelić Ajnur

za zeleni:

1.Mehić Lejla
2.Turkić Alen
3.Poljić Nevresa
4.Smajić Adna
5.Sakić Emil
6.Husejnović Amila

za plavi:

1.Strašević Abdulah

za ljubičasti

1.Softić Lejla
2.Softić Seid
3.Softić Ajla
4.Softić Emina
5.Alibegović Adin
6.Tufekčić Al Dino

Komentari