Dolaskom nove godine cijene vozačkih dozvola na nivou cijele Bosne i Hercegovine trebale bi poskupljeti. U toku su završne aktivnosti na donošenju Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače. Nakon što stupi na snagu, biti će predložen Vijeću ministara BiH koje će zajedno sa entitetskim organima definisati minimalne cijene  prilikom polaganja vozačkog ispita.

Sve dok Vijeće ministara BiH ne usvoji novi Pravilnik kojim bi bile propisane minimalne zaštitne cijene za polaganje vozačkih ispita, ne može se reći da će doći do rapidnog povećanja cijena ove usluge. U svakom slučaju sve auto školemoraće se pridržavati novog cjenovnika. Činjenica je da su u susjednim državama cijene već odavno znatno veće, tvrde iz resornog kantonalnog ministarstva.

Pravilnik o osposobljavanju, koji je bio na snazi od 2007. do 2012. imao je propisane najniže cijene osposobljavanja po času teoretske i praktične nastave. Međutim, od 2012. su na snagu stupila dva nova Pravilnika o polaganju u kojima su brisani članovi, koji su regulisali minimalnu i ekonomski opravdanu cijenu osposobljavanja. Od 2012. do 2017. bilo je slobodno formiranje cijena i došlo je do njihove eskalacije. Dakle, enormno su snižene cijene obuke, što je uticalo i na sam kvalitet osposobljavanja, jer se auto škole nisu mogle uklopiti u tu cijenu. Drastičnim snižavanjem cijena došlo je do urušavanja kvaliteta osposobljavanja, kazao je Emin Rakovac, šef odsjeka za saobraćajnu edukaciju pri ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK.

U februaru ove godine, na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona, gdje je u jednom članu navedeno da će odluku o jedinstvenim, minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja  kandidata za vozače, donijeti Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija BiH, usaglašen sa nadležnim organom za obrazovanje.

Isto tako se navodi da će to važiti i za čas teoretske obuke u pružanju prve pomoći. Cijena će se isto tako formirati i za prvu pomoć, na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija BiH, usaglašen sa Crvenim križom BiH, dodaje Rakovac.

Iz Odsjeka za saobraćajnu edukaciju smatraju da je vjerovatno ta eskalacija kvaliteta osposobljavanja, odnosno drastičnog snižavanja cijena, dovela do ovakve odluke. Pri tome se misli na donošenje minimalne i ekonomski opravdane cijene osposobljavanja ispod koje se ne može ići.

Što se tiče novih cijena, još uvijek nema zvaničnog podatka. Ja vjerujem da biti vraćene one cijene koje su bile na snazi od 2007. do 2012. godine. Još uvijek ne mogu tvrditi kolike će cijene tačno biti. To treba da donese Vijeće ministara BiH. Uzimajući u obzir rast cijena goriva, troškova života i svega ostalogu ovih pet godina, mislim da bi mogle biti i veće u odnosu na taj period od 2007. do 2012. godine, pojašnjava Rakovac, te dodaje da gledajući zemlje u okruženju, Srbiju i Hrvatsku, gdje su cijene znatno veće, vjeruje da će i u BiH doći do nekog povećanja.

Pitanje koje nas je kopkalo kada je u pitanju ova tematika je da li će to biti regulisano na jednak način u svim auto školama, ili će biti prostora za manipulacije?

Sad se tu otvara jedno novo polje. Vjerovatno da će biti prostora za manipulacije i mora se naći neki mehanizam koji će spriječiti pokušaj urušavanja cijena, odnosno prikazivanja zvanične cijene po Pravilniku, a naplaćivanja kandidatu po nižim cijenama- nižim od onih propisanih Pravilnikom, odgovara nam Rakovac.

Za polaganje vozačkog ispita u FBiH, kandidati danas moraju izdvojiti blizu 1.200 KM. Brojni građani naše zemlje ne mogu izdvojiti novac za polaganje vozačkog ispita, zbog čega im poskupljenje sigurno ne ide na ruku.

S druge strane, stručnjaci se nadaju da će na ovaj način dobiti sposobnije vozače na ulicama te kvalitetnije obuke.

Konkretne reakcije na poskupljenje, kako iz auto škola, tako i od strane samih građana, znat’ ćemo kada Pravilnik stupi na snagu, i nakon što se bude znala tačna cijena polaganja po novom Pravilniku.

 

Komentari