NLP se može opisati kao set vještina, tehnika i provjerenih principa, stavova, koji vam u kombinaciji daju potencijal da budete uspješni u svakom području vašeg života. Otkriva kako ljudi misle, kako ljudi uče, kako oni sa visokim postignućima obavljaju posao izvrsno i kako replicirati njihov uspjeh.

Znanja i vještine koje NLP omogućava su primjenljive u bilo kojoj situaciji. NLP omogućava jednostavna znanja za unapređivanje odnosa među ljudima i vještine koje vam omogućavaju razvoj na privatnom i poslovnom planu.

Radi se o stvarnim vještinama za stvarne ljude u stvarnim situacijama. Želite li:

• poboljšati komunikaciju kako sa drugima tako i sa samim sobom,

• omogućiti efikasno pregovaranje i dobijanje željenog rezultata,

• kreirati kvalitetnije lične i profesionalne odnose, • spoznati svoja ograničavajuća uvjerenja te ih zamijeniti novim,

• eliminisati stare obrasce razmišljanja,ponašanja i iskustva koja vas sprečavaju u realizaciji željenih ciljeva,

• pomoći pri učenju kako da SADA kreiramo savršenost u bilo kojem području života,

• spoznati šta je to što vi uistinu jeste i želite biti te pravilno postaviti ciljeve,

• preuzeti kormilo svog života i upravljati u željenom smjeru, Sve ovo i još mnogo toga možete spoznati i naučiti na NLP Edukaciji koja počinje 07.09.2018. godine.

Trening se održava prema standardu međunarodne NLP asocijacije – International Association of NLP Institutes (NLP-IN) sa sjedištem u Berlinu.

Komentari