Kompanija Global Ispat koksna industrija Lukavac fiskalnu je 2021. godinu završila sa 62,5 miliona KM neto dobiti, saznaje portal Beta.ba iz finansijskog izvještaja o poslovanju.

 

Ovaj rezultat predstavlja veliki porast profita u odnosu na prethodnu 2020. godinu, koju je kompanija završila sa 162 hiljade KM neto dobiti.

Ukupni prihodi Global Ispat koksne industrije Lukavac u 2021. iznosili su 432 miliona KM i za 87 posto su veći od prihoda godinu ranije. Ukupni rashodi kompanije na kraju 2021. iznosili su 365 miliona KM i za 57 posto su veći od rashoda na kraju 2020.

Global Ispat koksna industrija Lukavac u posljednjih pet godina samo je zadnje dvije godine poslovala pozitivno. Tako je kompanija 2017. završila sa 34,8 miliona KM gubitka, 2018. sa 9,3 miliona KM gubitka, dok je 2019. iskazan minus od 15,4 miliona KM. Godinu 2020. kompanija je završila sa 162 hiljade KM neto dobiti, a 2021. sa 62,5 miliona KM profita.

Ukupna aktiva kompanije na dan 31. 12. 2021. godine iznosila je 850 miliona KM, a ukupni kapital 81,7 miliona KM. Dugoročne obaveze na kraju godine iznosile su 242 miliona KM, a kratkoročne obaveze 61,6 miliona KM. U kompaniji Global Ispat koksna industrija Lukavac na kraju prošle godine bilo je 934 uposlenika, kojima je po osnovu plata i ostalih ličnih naknada isplaćeno (bruto) 26,8 miliona KM.

Većinski vlasnici kompanije Global Ispat koksna industrija Lukavac su Global Steel Holdings sa otoka Man, Velika Britanija, te Koksno hemijski kombinat Lukavac. Global Ispat koksna industrija Lukavac je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regiji.

Univerzal i Premium dva su široko poznata Global Ispat brenda metalurškog koksa, a ponuda uključuje još i Orah koks i koksnu prašinu, navodi se na web stranici kompanije. Global Ispat koksna industrija Lukavac je također dobavljač sirovog katrana, amonijevog sulfata, sirovog benzena, anhidrida maleinske kiseline i mineralnih dubriva.

Komentari