Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavilo je Javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja reda vožnje u Federaciji za sve rangove linija. S obzirom da se kod građana pojavila bojazan da će doći do ponovnog obustavljanja javnog prijevoza, u resornom kantonalnom ministarstvu pojašnjavaju da do toga neće doći.

 

Naredbom Federalnog štaba Civilne zaštite od 15.05.2020 dozvoljena je ponovna uspostava linijskog i vanlinijskog prevoza  na području FBIH uz poštovanje svih epidemiološko-higijenskih mjera unutar autobusa i tijekom vožnje. S obzirom da određeni broj prevoznika još nema ekonomski interes da obavlja  linijski prevoz na području TK odnosno FBiH, raspisan je Javni oglas o pokretanju postupka privremene obustave prijevoza putnika u FBiH.

„Dozvoljeno je na određenim polascima znači na određenim redovima vožnje da prevoznici za one polaske koji nisu rentabilni odnosno oni koj inemaju ekonomsku isplativost da ih mogu privremeno zamrznuti  i to najdalje  do 31.12.2020. Naravno i to će ovisiti od epidemiološke situacije u tom trenutku da će nadležni organi odnosno institucije sigurno produžiti ili čak  skratiti ovo vrijeme  koje je predviđeno.“ – Zoran Lukanović  pomoćnik ministra

Objavom Javnog oglasa o pokretanju postupka privremene obustave prijevoza putnika u FBIH, građani su uznemireni mogućim ukidanjem određenih linija. Kako navode iz resornog ministarstva do potpune obustave linijskog i vanlinijskog prevoza neće doći.

„Građani odnosno korisnici  saobraćajnih usluga TK ne trebaju da brinu da neće imati prevoz , ministarstvo će u svakom slučaju voditi računa da ni jedan optimalan red vožnje koji će zadovoljiti potrebe odlaska i dolaska na posao kao i obavljanja svakodnevnih aktivnosti koje su potrebne  za građane Tuzlanskog kantona kao i lokalne zajednice da će  to prevoznici sigurno ispoštovati. Ti polasci su sigurno rentabilni sa stanovišta i samih prevoznika tako da smatramo i svakako nećemo ni dozvoliti takvo obustavljanje takvih redova vožnje .“ – Zoran Lukanović

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je na ovaj način data podrška prevoznicima čiji polasci nemaju ekonomsku isplativost, te će im bit dozvoljeno privremeno zamrznuti određeni broj polazaka i povrataka, sa ciljem  kako bi se posljedice pandemije ublažile i kako bi izašli sa što manje gubitaka.

Komentari