Na području grada Tuzle, te općina Lukavac i Živinice i danas suodržane vježbe spašavanja ljudi, imovine i životinja, u okviru NATO-ove vježbe ˝Bosna i Hercegovina 2017˝.

Na lokaciji jezera Modrac simulirana je jedna od vježbi, koja se ticala spašavanja ljudi iz saobraćajne nesreće, paralelno sa hemijskim incidentom i nesrećom u žičari.

U današnjoj vježbi na jezeru Modrac kod Lukavca učestvovalo je oko 200 osoba iz Bjelorusije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Španije. Nakon simulacije detekcije hemijskog incidenta, tim za traganje i spašavanje pod vodom, zajedno s timom za traganje i spašavanje na vodi, pristupio je izvlačenju i zbrinjavanju žrtava iz automobila, koji su nakon saobraćajne nesreće završili u jezeru.

˝Cilj cijele vježbe je interoperabilnost međunarodnih timova i lokalnih timova sa lokalnim timovima, što se jutros i pokazalo. Imali smo tim iz Službe za traganje i spašavanje pod vodom Tuzlanskog kantona, koji je zajedno sa ekipom iz Bjelorusije obavio jedan dio scenarija˝, izjavila je Arina Bešlagić iz Ministarstva sigurnosti BiH, šef Upravljačke grupe za BiH u NATO-ovoj vježbi.

Bešlagić je vježbu ocijenila uspješnom, a učesnici ističu da je stres znatno manji nego u realnim situacijama.

Osim vježbe u Lukavcu, u Tuzli je na lokaciji bivšeg ˝Guminga˝ simulirana situacija nakon zemljotresa, te su timovi ˝spašavali˝ unesrećene ispod ruševina, dok je vježba djelovanja nakon hemijskog incidenta u Živinicama planirana za večeras.

U vježbi ˝Bosna i Hercegovina 2017˝, koja je ocijenjena kao vježba od iznimnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a koja će trajati do petka, učestvuje preko 1.200 osoba iz 34 države NATO-a i partnerskih zemalja. Domaćin vježbe je Tuzlanski kanton, a organizatori su Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC).

 

Komentari