Nastavljaju se radovi u okviru WATSAN projekta, a na fotografijama su prikazani radovi na nekoliko lokacija.

Fotografije, između ostalog, prikazuju detalj rješavanja oborinskih površinskih voda na lokaciji iznad firme IMEL. Na ovaj način, oborinske vode koje dolaze od strane Ristine kuće neće ići niz ulicu Skendera Kulenovića nego će se slivati niz kanal.

Na lokaciji pored stadiona Jošik nalazio se otvoreni kanalizacioni kanal. Sada je to riješeno polaganjem novog kanalizacionog kanala i povezivanjem stambenih objekata u ovom dijelu grada, a u tom kanalu su montirane cijevi za odvodnju oborinskih površinskih voda.

Otpadni materijal i višak zemljišta nakon čišćenja potoka Lukavčić su odvezeni što se vidi na priloženim fotografijama. Nažalost, neodgovorni i nesavjesni građani ponovo dovoze smeće i vrše deponovanje na ovoj lokaciji.

U narednom periodu, pojačat će se kontrola od strane inspekcijskih službi, te upozoravamo one koji to budu radili da će biti sankcionisani. U narednim danima će početi radovi po ovom projektu i u krugu Obdaništa.

Komentari